Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht

M. Heinen, M. Mulder, D.J.J. Walvoort, Ruud Bartholomeus, S.F. Stofberg, M.J.D. Hack-ten Broeke

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voor gras en mais te berekenen. De studie heeft laten zien dat Waterwijzer Landbouw – zeker na uitbreiding voor andere gewassen en de bedrijfsvoering – een goed instrument is en onmisbaar is bij het doorrekenen van klimaatscenario’s, het bepalen van effecten op gewasopbrengsten en voor het klimaatrobuust inrichten van gebieden. Zo kan straks met behulp van de Waterwijzer Landbouw ook de meest geschikte gewassen voor specieke gebieden bepaald worden.
Original languageDutch
PublisherStowa
Number of pages54
Publication statusPublished - 2017

Cite this