Praktijkimplementatie voerspoor melkvee: (voer)managementmaatregelen om de methaan- en ammoniakemissie te reduceren: ervaringen van koeien en kansen bedrijven in 2020 (groep, zonder methaanmetingen in 2020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Nederlandse veehouderij staat voor de opgave om de emissie van ammoniak en methaan te reduceren. Het zogenaamde voerspoor is voor (een groot) deel bepalend voor de emissie van ammoniak en methaan. Op de Koeien & Kansen bedrijven is (in 2020) getracht om middels het voerspoor de gestelde doelen voor ammoniak en methaan te realiseren. Hierbij is rekening gehouden met randvoorwaarden als derogatie, weidegang en hoeveelheid eiwit van eigen land. De opgedane ervaringen door veehouders en hun voeradviseurs, met betrekking tot de inpasbaarheid van voermaatregelen op het bedrijf zijn weergegeven in dit rapport.---Dutch livestock farming is faced with the task of reducing ammonia and methane emissions. The so-called feed track largely determines the emission of ammonia and methane. At the Koeien & Kansen bedrijven (Cows & Opportunities companies) (in 2020) an attempt was made to achieve the goals set for ammonia and methane by means of the feed track. This takes into account preconditions such as derogation, outdoor grazing and the amount of protein from their own land. The experiences gained by livestock farmers and their feed advisers with regard to the adaptability of feed measures on the farm are shown in this report summary.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages29
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.1280

Cite this