Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide: Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidevoor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat

P.N.M. Schipper, R.F.A. Hendriks, I.G.A.M. Noij, W. Honkoop, N.J.M. van Eekeren, L. Boekhorst

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig experiment om kringlooplandbouw in de polder breed te implementeren en de effecten nauwgezet te volgen. Uit de voorstudie blijkt dat een set aan kringlooplandbouwmaatregelen kan leiden tot een betere benutting van meststoffen en daarmee de nutriëntenverliezen naar de bodem en de diffuse belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk afnemen. Onderwaterdrainage is gunstig doordat het maaivelddaling afremt, broeikasgasemissie daalt, de draagkracht voor bodembewerkingen verbeterd en grasopbrengsten goed blijven. Net als kringlooplandbouwmaatregelen biedt onderwaterdrainage ook potentie voor verbetering van de waterkwaliteit, omdat minder fosfaat en stikstof af- en uitspoelen.
Original languageDutch
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages29
Publication statusPublished - Dec 2015

Publication series

NameAlterra-rapport
No.2684
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water quality
  • peat grasslands
  • grasslands
  • dairy farming
  • drainage
  • nutrients
  • losses from soil

Cite this