Potential sensitivity of fen plant species to salinity

S.F. Stofberg, A. Klimkowska, M.P.C.P. Paulissen, J.P.M. Witte

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het is te verwachten dat laagveen plantensoorten verschillend kunnen reageren als gevolg van een blootstelling aan zout. In dit rapport worden verschillende typen informatie vergeleken, waaronder verspreidingsdata, indicatiegetallen en experimentele data. Een aantal soorten (13–18% van totaal aantal soorten, vooral wijdverspreide soorten) tolereren brakke condities, terwijl 41 andere (minder wijdverspreide) soorten mogelijk gevoelig zijn voor chlorideconcentraties boven 100 à 200 mg/L, maar er blijven onzekerheden. Verspreidingsdata geven een beperkt inzicht in de tolerantiegrenzen, maar gevoeligheid hangt niet altijd samen met verspreiding. Daarnaast kan de blootstelling in de wortelzone verschillen van het zoutgehalte in het oppervlaktewater. Experimentele gegevens zouden meer inzicht kunnen bieden, maar op dit moment is er weinig informatie beschikbaar van experimenteel onderzoek naar wilde plantensoorten.
Original languageEnglish
Place of PublicationUtrecht
PublisherKnowledge for Climate Programme Office
Number of pages57
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • vegetation types
  • salt tolerance
  • soil plant relationships
  • site factors
  • water quality
  • ecohydrology

Cite this