Population genetics and disease ecology of European wild boar

D.J. Goedbloed

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Welke factoren beïnvloeden de frequentie van de ziekten in wilde populaties? Het promotieonderzoek van Daniel Goedbloed beoordeelde de invloed van demografische, genetische en omgevingsfactoren op de frequentie van twee infectieziekten in Noordwest-Europese wilde zwijnen populaties.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Prins, Herbert, Promotor
 • Ydenberg, Ron, Promotor
 • van Hooft, Pim, Co-promotor
Award date13 Nov 2013
Place of PublicationS.l.
Print ISBNs9789461737236
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • wild pigs
 • sus scrofa
 • infectious diseases
 • population genetics
 • ecology
 • mycoplasma hyopneumoniae
 • porcine circovirus-1
 • disease transmission
 • fauna
 • northwestern europe

Cite this