Populatiemodel voor de Grauwe gans : enkele scenarioberekeningen voor aantalsregulatie

J.M. Baveco, D. Kleijn, H.J. de Lange, D.R. Lammertsma, B. Voslamber, T.C.P. Melman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met een eerder ontwikkeld individu-gebaseerd, ruimtelijk expliciet populatie-dynamisch model (Kleijn et al., 2011) zijn enkele scenarioberekeningen uitgevoerd waarin verschillende vormen van aantalsregulatie met elkaar worden vergeleken: eieren onklaar maken, afschot ruiperiode, jaar-rond afschot). Enkele parameters van het model zijn geactualiseerd aan de hand van terugmeldingsgegevens uit geese.org (vooral overlevingskans en geboortedispersie). Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd om te bepalen welke factoren de omvang van de populatie het sterkst beïnvloeden. In de vorm van verschillende scenario’s is berekend wat de te onttrekken aantallen zijn om de komen van de huidige omvang van de populatie naar de gewenste omvang, waarbij verschillende realisatietermijnen zijn vergeleken. Er is ook berekend wat er nodig is om een eenmaal bereikte gewenste omvang (gesteld op 100.000 exemplaren) te behouden. Aan de hand van bestaande, voor dit doel bijeengebrachte populatie-dynamische gegevens, zijn modelparameters opgesteld voor de Brandgans, zodat ook voor deze soort aan een populatie-dynamisch model kan worden gewerkt
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages100
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2445
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • geese
  • anser
  • branta
  • wildlife management
  • nature management
  • population density

Cite this