Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde

G.W.T.A. Groot Bruinderink, E.A. van der Grift

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane (her)kolonisatie van leefgebieden in combinatie met (her) introducties, verbetering van connectiviteit, mildere winters en een verhoogd voedselaanbod. Tot voor kort werd de verspreiding van wild zwijn en edelhert in Nederland gehinderd door rijksbeleid: de soorten mogen alleen op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en Nationaal park De Meinweg leven. Inmiddels zijn de provincies verantwoordelijk voor het faunabeleid en de kans is groot is dat wilde hoefdieren in de nabije toekomst verder zullen toenemen.
Original languageDutch
Pages (from-to)26-29
JournalVakblad Natuur Bos Landschap
Issue numberdecember
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • wild animals
  • wildlife conservation
  • wildlife management
  • ungulates
  • regional policy
  • population density
  • population ecology
  • population distribution
  • habitats

Cite this