Populatiebeheer van verwilderde kippen : onderzoek naar effectieve en diervriendelijke methoden om vrije kippenpopulaties te beheren

C. Willard, P. Koene

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Stadskippen of kippen die verwilderen in de omgeving van mensen kunnen een probleem vormen. Zo bezorgde een populatie verwilderde kippen in de omgeving van het Amsterdamse Amstelpark zoveel overlast dat de gemeente besloot dieren weg te vangen. Een groep verontruste burgers richtte daarop de Werkgroep Park en Fauna op om zich te verzetten tegen deze, in hun ogen weinig duurzame manier van beheer. Immers, de populatie zou zeker weer toenemen. De werkgroep vroeg de Wetenschapswinkel meer duurzame en diervriendelijke beheersmethoden aan te reiken. De onderzoekers doen literatuuronderzoek naar de geschiedenis van de kip in de westerse samenleving en naar de leefwijze van wilde kippen. Aan de hand van twee voorbeelden (het Amstelpark en het industrieterrein van Alkmaar) schetsen zij vervolgens een aantal beheers-technieken. Zij onderscheiden in hun rapport de volgende mogelijkheden om overlast tegen te gaan: (i) het voorkómen van vrijlopende populaties (tegengaan dat mensen kippen vrijlaten door bijvoorbeeld voorlichting of verbodsbepalingen); (ii) het belemmeren van de voortplanting door eimanipulatie (bijvoorbeeld het schudden of lekprikken van eieren zodat deze niet meer uitkomen). Wel moet daarbij nestmogelijkheid wordt aangeboden om controle en manipulatie mogelijk te maken; (iii) slechts in noodgevallen gebruik maken van 'curatieve' maatregelen, zoals wegvangen van kippen en het tegengaan van het voederen van kippen op ongewenste plekken door de bevolking.Wet- en regelgeving bieden nauwelijks aanknopingspunten om het probleem met wilde kippenpopulaties op te lossen. Wel kunnen gemeentes die dit probleem serieus willen aanpakken, onderzoeken welke van de genoemde maatregelen voor de eigen gemeente het beste zijn en vervolgens een beheersplan opstellen, voorzien van budget
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWetenschapswinkel Wageningen UR
Number of pages48
ISBN (Print)9789067548199
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameRapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR
PublisherWetenschapswinkel Wageningen UR
No.203

Keywords

  • fowls
  • urban population
  • industrial sites
  • public parks
  • animal behaviour
  • wildlife management
  • population growth
  • capture of animals
  • animal welfare
  • animal protection

Cite this