Politieke besluitvorming over het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in de Gemeente Horst aan de Maas

C.J.A.M. Termeer, M. van Lieshout, G.E. Breeman, W.D. Pot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

LOGs (landbouwontwikkelingsgebieden) maken onderdeel uit van het landelijke reconstructiebeleid. Bijzonder voor Horst aan de Maas is dat een aantal agrarische ondernemers heeft aangegeven een zogenaamd Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in dit gebied te willen vestigen. Hoewel de vergunningen nog niet zijn afgegeven, heeft de goedkeuring van de gebiedsvisie tot veel commotie geleid. In de aanloop naar de besluitvorming heeft vooral de mogelijke vestiging van het NGB tot veel maatschappelijke onrust en protesten geleid. De protesten hadden vooral betrekking op mogelijke gezondheidsrisico’s van fijnstof en MRSA (de ziekenhuisbacterie), de aantasting van het karakter van het landelijk gebied door een dergelijke grootschalige onderneming, de (stank)overlast en toename van verkeer(sonveiligheid). Daarnaast zijn er ook fundamenteel ethische bezwaren tegen het op een grootschalige manier houden van dieren
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Universiteit
Number of pages54
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • regional planning
  • intensive livestock farming
  • land use planning
  • decision making
  • reconstruction
  • midden-limburg

Cite this