PMR NCV monitoring zwarte zee-eenden Voordelta Jaarrapport 2018-2019

Els M. van der Zee, Peter van Horssen, M.J.M. Poot, R. de Jong

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de periode 2016-2020 heeft Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv het Perceel zee-eenden uitgevoerd als onderdeel van Fase 2 van de monitoring van de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte (PMR-NCV). Dit onderzoek is in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door een onderzoekconsortium onder leiding van Wageningen Marine Research en Deltares. A&W voerde in Fase 2 de monitoring van zwarte zee-eenden uit. Het voorliggende rapport is de vierde en laatste jaarlijkse ‘veld/datarapportage’ van de monitoring van zwarte zee-eenden in de Voordelta. Dit rapport is bedoeld als een technische rapportage over de uitvoering van het praktische werk. Het doel is het verloop van het veldonderzoek vast te leggen. Deze rapportage bevat geen toetsing van hypothesen, inhoudelijke conclusies, interpretatie of discussie in relatie tot achterliggende onderzoeksvragen. Daartoe verwijzen wij naar het syntheserapport 2020 dat onder verantwoordelijkheid van Deltares en WMR is opgesteld. Voorafgaand aan Fase 2 zijn in twee perioden een Nulmeting (2004 - 2006) en Fase 1 van de effectmonitoring uitgevoerd (2009-2013, verlengd tot 2015). In beide fasen is het onderzoek aan vogels, waaronder zee-eenden, uitgevoerd door Bureau Waardenburg (Poot et al. 2006, 2015, Prins et al. 2014, 2015)
Original languageEnglish
PublisherAltenburg & Wymenga
DOIs
Publication statusPublished - Jul 2020
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'PMR NCV monitoring zwarte zee-eenden Voordelta Jaarrapport 2018-2019'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this