PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta Perceel Vis: Jaarrapport 2010

I. Tulp, C.J.G. van Damme, D.J. Beare, S.M. Bierman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In juni 2008 is een Bodembeschermingsgebied ingesteld als compensatie voor de negatieve effecten (verlies habitat type 1110) door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Naar verwachting zal de instelling van dit gebied leiden tot een lokale toename van de biomassa van het benthos. De doelstelling van het onderzoek in Perceel Vis is vast te stellen welke veranderingen er hierdoor optreden in de visgemeenschap. Tevens zal worden nagegaan welk effect mogelijke andere veranderingen, zoals bijvoorbeeld in de dichtheid en soortensamenstelling van het benthos in het Bodembeschermingsgebied, hebben op de visgemeenschap in dit gebied en in hoeverre veranderingen in benthos en vis aan elkaar gerelateerd zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages86
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C029/12

Keywords

  • soil conservation
  • nature compensation
  • benthos
  • fishes
  • voordelta

Cite this