PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta : eindrapport 1e fase 2009 - 2013

T.C. Prins, G.H. van der Kolff, A.R. Boon, J. Reinders, C. Kuijper, G. Hendriksen, H. Holzhauer, V.T. Langenberg, J.A.M. Craeymeersch, I. Tulp, M.J.M. Poot, H.C.M. Seegers, J. Adema

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Beknopte samenvatting
  Het kabinet heeft in 2006 in een planologische kernbeslissing een besluit genomen over hetProject Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Onderdeel hiervan is de aanleg van de Tweede Maasvlakte, een nieuw haven- en industriegebied. De aanleg en aanwezigheidhiervan hebben mogelijk significant negatieve effecten op beschermde natuurwaarden in de Voordelta. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn hiervoor compensatiemaatregelen opgesteld. In het kader van dit project wordt het effect van decompensatiemaatregelen 5 jaar gemonitord en vervolgens geëvalueerd aan de hand van evaluatievragen. In 2009 is het Plan van Aanpak PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta vastgesteld; van 2009 tot en met 2012 verschenen Jaarrapporten, waarin de inhoudelijke voortgang is vastgelegd en op grond waarvan tussentijds bijstelling van de monitoring heeft plaatsgevonden.
  Original languageDutch
  Place of Publication[Delft]
  PublisherDeltares
  Number of pages183
  Publication statusPublished - 2014

  Publication series

  NameRapport / Deltares
  PublisherDeltares
  No.1200672-000

  Cite this