Plant and soil community assembly in secondary succession on ex-arable land. Fundamental and applied approaches

P. Kardol

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het omvormen van landbouwgronden tot half-natuurlijke ecosystemen kan het huidige verlies aan soortenrijke graslanden en heidevelden tegen gaan. Pogingen tot herstel van soortenrijke graslanden en heidevelden door landbouwgronden uit productie te nemen, zijn niet altijd succesvol gebleken. Dergelijke omvorming is een vorm van secundaire successie: de opeenvolging van soorten (planten of andere organismen) met als startpunt een ‘biologische’ nalatenschap na een initiële verstoring. Er is nog steeds veel onbekend omtrent de ontwikkeling van ecosystemen gedurende secundaire successie, met name als het gaat om interacties tussen planten en bodemorganismen. Bodemorganismen kunnen een belangrijke rol spelen in de opbouw en samenstelling van plantengemeenschappen
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • van der Putten, Wim, Promotor
 • Bezemer, T.M., Co-promotor
Award date25 May 2007
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085046127
Publication statusPublished - 2007

Keywords

 • arable land
 • conversion
 • plant communities
 • soil biology
 • grasslands
 • plant succession
 • soil fauna
 • nematoda

Cite this