Plan van aanpak voor het uitvoeren van een nulmeting bodemkwaliteit van het Natura 2000 gebieden in Gelderland

G.W.W. Wamelink, M.H.C. van Adrichem, H.F. van Dobben

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De provincie Gelderland wil voor de Natura 2000 gebieden de milieukwaliteit in beeld brengen, om vervolgens te kunnen inschatten welke gebieden nog niet aan de abiotische eisen die de habitattypen stellen voldoen. Hiervoor is een meetlat ontwikkeld voor een vijftiental abiotische randvoorwaarden, zoals bodem pH, grondwaterstand, nitraat gehalte, totaal fosfaat gehalte en chloride gehalte, voor de habitattypen. Op basis van de randvoorwaarden kan bepaald worden voor welke abiotische randvoorwaarde de milieukwaliteit nog onvoldoende is. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de vegetatie van Nederland (Synbiosis), meetnet functievervulling, Landelijk meetnet flora, Natuurgerichte randvoorwaarden (Kennat) en het Gelderse florameetnet.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages50
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1781
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • soil
 • soil ph
 • vegetation
 • measurement
 • methodology
 • nature conservation
 • nutrients
 • habitats
 • groundwater level
 • natura 2000
 • gelderland
 • soil quality
 • veluwe

Cite this