Plaatsspecifiek perceelmanagement van de kaart. De toepassing van remote sensing beelden voor de karakterisering van gewaspatronen

L. Kooistra, H. Bartholomeus, P. Lerink, E. van Valkengoed

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek was om een methode te ontwikkelen voor het genereren van ruimtelijke patronen in gewasontwikkeling en –opbrengst op basis van historische remote sensing beelden. Hiervoor is voor een selectie van 10 percelen een database met een tijdserie van remote sensing beelden (SPOT 5, Landsat, Aster, Worldview-2) opgezet voor de periode 2006-2011 op basis waarvan deze methode zal worden ontwikkeld en toegepast. Als basis voor het genereren van gewas patronen is in dit onderzoek de Weighted Difference Vegetation Index (WDVI) als vegetatie index gebruikt. De gewaspatronen zijn op basis van opnames in augustus 2011 van percelen in de Hoeksche Waard.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Universiteit
Number of pages44
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • field crops
  • arable farming
  • remote sensing
  • crop yield
  • monitoring
  • zuidhollandse eilanden
  • precision agriculture

Cite this