Pistil development in cleome flowers

A.W. de Jong

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De bloemen van Cleome -planten ontwikkelen zich aan een andromonoecische tros. Dit wil zeggen dat er afwisselend tweeslachtige en mannelijke bloemen aan de bloeiwijze gevormd worden. Dit optreden van vrouwelijk geaborteerde bloemen is onderzocht door na te gaan wat de effekten zijn van minerale voeding en toediening van regulatoren en wat de invloed is van bladeren en vruchten.

Een hoog mineraal voedingsniveau begunstigt de stamperontwikkeling. De belangrijkste funktie van auxine hangt samen met de groei van de vruchten. Deze vruchten hebben een aanzienlijke "sink"-aktiviteit, waardoor voedings- en hormonale stoffen opgenomen kunnen worden. Gibberellinen aborteren de stampers en de zaadknoppen. Ethyleen stimuleert alleen maar de stamperontwikkeling in combinatie met gibberellinen. Deze gibberellinen kunnen worden verkregen uit andere plantendelen.

Om na te gaan wat de effekten zijn van voedings- en hormonale stoffen was het noodzakelijk bloemknoppen van Cleome iberidella op kunstmatige media te kweken. De kroonbladontwikkeling wordt bij afnemende concentratie van organische en anorganische voedingsstoffen altijd eerst gerend, terwijl de stamperontwikkeling nog optimaal blijft. Als dezelfde voedingsafhankelijkheid ook geldt voor Cleome spinosa in vivo is het onwaarschijnlijk dat de remming van de stamperontwikkeling toegeschreven kan worden aan voedingsgebrek. Bovendien blijkt dat cytokinine, i.c. zeatine en BA, noodzakelijk is om stampergroei te verkrijgen. Exogeen zeatine, toegediend aan intakte planten, onder voor de stampergroei ongunstige condities, herstelt de stamperontwikkeling.

De conclusie is dat het optreden van vrouwelijk geaborteerde bloemen het gevolg is van het tekort aan cytokininen in de bloemen boven de zich tegelijkertijd ontwikkelende vruchten, die een aanzienlijke concurrerende aktiviteit bezitten.

Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Bruinsma, J., Promotor, External person
Award date20 Mar 1974
Place of PublicationWageningen
Publication statusPublished - 1974

Keywords

  • capparaceae
  • flowers
  • fruits
  • leaves
  • plant development
  • plant growth regulators
  • plant organs
  • plant physiology

Cite this