Pilotstudie innovatieve dijken Lauwersoog : ervaringen meerwaardebepaling innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog

J.M. van Loon-Steensma, H.A. Schelfhout, N.M.L. Eernink, M.P.C.P. Paulissen, M. Tangelder

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij Lauwersoog komen een aantal functies bij elkaar: haven, visserij, toerisme, natuur, maar ook waterveiligheid. De waterkering vormt een belangrijk element in het gebied. In dit rapport worden de ervaringen met het bepalen van de meerwaarde van innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog beschreven. Het Deltaprogramma Waddengebied wil de ervaringen in de pilotstudie gebruiken in brede gebiedsbijeenkomsten, waarin samen met lokale stakeholders wordt gezocht naar geschikte waterveiligheidsstrategieën in het Waddengebied die zich naast waterveiligheid ook richten op doelstellingen voor natuur en voor de ruimtelijke kwaliteit. Uit de pilotstudie Lauwersoog kwam naar voren dat het belangrijk is dat afwegingscriteria locatiespecifiek zijn en afgestemd zijn op de kenmerken en randvoorwaarden en de opgaven, plannen en wensen voor het gebied. Op basis van de ervaringen is de werkwijze voor het bepalen van meerwaarde geschematiseerd. Het is belangrijk dat zowel stakeholders als experts worden betrokken in het proces.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages56
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2384
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • dykes
 • flood control
 • safety
 • regional planning
 • land use
 • hydraulic engineering
 • integrated spatial planning policy
 • innovations
 • lauwersmeergebied
 • groningen
 • wadden sea

Cite this