Pilot onderzoek Grauwe ganzen op Texel : effectiviteit van beheersmaatregelen en ontwikkelingen in landbouw- en natuurschade

D. Kleijn, M.C. van Riel, T.C.P. Melman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Onderzoek is uitgevoerd naar overzomerende Grauwe ganzen op Texel, gericht op het effect van aantal regulerende maatregelen op de populatieomvang, op de landbouwschade en op de schade aan enkele voor Texel belangrijke natuurwaarden. Er is gebruik gemaakt van uitgevoerde tellingen door het jaar heen en specifieke tellingen naar het aantal jonge en volwassen ganzen in het broedseizoen. Daarnaast is gebruik gemaakt van terugmeldingen aan gehalsbande exemplaren. Voor het vaststellen van effecten aan de natuur is in een experimentele aanpak een vergelijking gemaakt tussen wel en niet door ganzen gebruikte delen (exclosures), betrekking hebbend op duinplassen en matig-voedselrijke graslandvegetatie. Voor de landbouwschade is gebruik gemaakt van gegevens die door het Faunafonds worden verzameld.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages82
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2307
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • anser
 • geese
 • anatidae
 • damage
 • browsing damage
 • agriculture
 • nature management
 • natural areas
 • population dynamics
 • censuses
 • dutch wadden islands
 • noord-holland

Cite this