Perspectieven van verschillende gewassen als stikstofvanggewas na de oogst van maïs

H. Hoek, J.G.M. Paauw

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Sinds 2006 heeft de overheid de teelt van groenbemesters na de oogst van maïs op zand- en lössgrond verplicht gesteld. De groenbemesters moeten geteeld worden als vanggewas voor stikstof, om de nitraatuitspoeling na de teelt van maïs te beperken. Momenteel zijn als stikstofvanggewas de volgende gewassen toegelaten: winterrogge, grassen, bladkool en bladrammenas. Vanuit de praktijk worden er veel vragen gesteld over andere gewassen die eventueel als stikstofvanggewas na maïs zouden kunnen dienen. Vooral wintertarwe, wintergerst en triticale worden in dit verband veelvuldig genoemd. Daarnaast is er veel behoefte aan informatie over de enkele jaren geleden in Nederland geïntroduceerde groenbemester Avena strigosa (ook wel bekend als “Japanse haver”). Avena strigosa vermeerdert wortellesieaaltjes niet en daarmee onderscheidt deze groenbemester zich gunstig van andere veel geteelde groenbemesters. Voor een goede beoordeling van de huidige en van de potentiële stikstofvanggewassen, is nagegaan welke teeltkundige en nematologische informatie er van deze gewassen beschikbaar is en vervolgens zijn de gewassen op deze aspecten met elkaar vergeleken. Daarnaast is aangegeven welk onderzoek bij de verschillende gewassen nodig is om meer betrouwbare informatie te verkrijgen bij een teelt als stikstofvanggewas na maïs
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages37
  Publication statusPublished - 2009

  Keywords

  • sandy soils
  • arable farming
  • maize
  • nitrates
  • soil fertility
  • catch crops
  • nematoda
  • cereals
  • nitrate leaching
  • nitrogen losses

  Cite this