Perspectieven innovatie seringenteelt

S.C. van Woerden, D.J.G. Krijger, A. Kromwijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De teelt van trekseringen is één van de oudste snijbloemenculturen die in Nederland beoefend wordt. Helaas is er sprake van een sterk teruglopend rendement van de bedrijven op de Aalsmeerse boven- en oeverlanden. De bedrijfsvoering kenmerkt zich door een sterk ambachtelijk karakter, vernieuwingen in sortiment en teeltwijze hebben zich in de loop van de jaren slechts in beperkte mate voorgedaan. Door de weliswaar vaak rustieke situering van de percelen is mechanisatie van teelthandelingen en transport wegens perceelsafmeting en ongunstige verkaveling moeilijk uitvoerbaar. Daarbij komt dat de aangevoerde partijen vaak te klein zijn, te veel sorteringen bevatten en de aanvoer te onvoorspelbaar is voor handelaren om afspraken te maken met potentiële kopers. Door het PPO is bij de Landelijke Commissie Trekheesters van LTO-Groeiservice een projectidee voorgelegd voor innovatie van de teelt van Seringen. Het voorstel omvat een drastisch gewijzigde aanpak vergeleken met de huidige teeltwijze. De commissieleden hebben besloten om het oorspronkelijke voorstel nog niet goed te keuren en het PPO gevraagd eerst een haalbaarheidsstudie voor het nieuwe teeltsysteem uit te voeren. In dit verslag worden de resultaten van deze haalbaarheidsstudie beschreven.
Original languageDutch
Place of PublicationAalsmeer
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Business Unit Glastuinbouw
Number of pages11
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • syringa
  • cultivation
  • cut flowers
  • feasibility studies
  • propagation
  • cuttings
  • forcing
  • noord-holland

Cite this