Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaambodemgebruik : kosten en effectiviteit van vijf maatregelen

J. Visscher, P.H.M. Dekker, H.C. de Boer, E. Brommer, O.A. Clevering, A.M. van Dam, W.C.A. van Geel, M.H.A. de Haan, I.E. Hoving, A. van der Klooster, H.A. van Schooten, R. Schreuder, P.L. de Wolf

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, grondruil en landhuur/-verhuur en omzanden en diepploegen. De effecten op duurzaam bodemgebruik zijn beoordeeld op de aspecten organische stof, bodemstructuur, erosiegevoeligheid en bodemgezondheid. Verruiming van vruchtwisseling met meer maaivruchten en minder rooivruchten gaat meestal ten koste van het bedrijfsinkomen. Bij vruchtwisseling is bodemgezondheid een belangrijk aspect. Bodemverdichting kan worden verminderd. Dit vraagt meestal flinke investeringen. Met een goed management en goede voorlichting kan nog veel worden bereikt. Veranderingen in water- en peilbeheer gaan deels vaak ten koste van een optimale landbouwkundige productie. Er kunnen echter ook maatregelen worden toegepast die niet of nauwelijks nadelig zijn vanuit landbouwkundig oogpunt, maar wel gunstig zijn voor natuur en maatschappij
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages75
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR
PublisherAnimal Sciences Group
No.148
ISSN (Print)1570-8616

Keywords

 • soil
 • cost benefit analysis
 • rotations
 • soil compaction
 • water management
 • land consolidation
 • deep ploughing
 • organic matter
 • soil structure
 • erosion
 • soil quality

Cite this