Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw

J. Spruijt, P.O. Bleeker, D.A. van der Schans, J.A.A. van Zuilichem, J.W. van der Wekken

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrijding te komen. Bij de nieuwe technieken die worden doorgerekend in dit rapport is gekozen voor technieken waarvan in onderzoek bleek dat ze van praktische waarde zijn bij de onkruidbestrijding in diverse gewassen. Het betreft: torsiewieder; pneumat; stuursystemen; RTK-GPS. De mogelijke economische voordelen van verschillende technieken zijn eerst per gewas beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in onkruidbestrijdingstrategieën per gewas die zijn weergegeven in de bijlage. Vervolgens zijn de economische gevolgen van toepassing van deze technieken voor de akkerbouw en vollegrondsgroenten op bedrijfsniveau en gewasniveau doorgerekend. Dit aan de hand van een biologisch modelbedrijf op klei en op zand. Voor de bloembollen zijn de economische gevolgen uitsluitend op gewasniveau doorgerekend; voor zowel zand als zavel/lichte klei.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages56
  Publication statusPublished - 2005

  Keywords

  • plant protection
  • weed control
  • manual weed control
  • weeders
  • arable farming
  • ornamental bulbs
  • organic farming
  • outdoor cropping

  Cite this