Persistentie en neveneffecten van bestrijdingsmiddelen in de bodem

M. Leistra

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  Abstract

  De persistentie van bestrijdingsmiddelen in de bodem en het risico van effecten op bodemorganismen moet worden beoordeeld voor de toelatingsprocedure. In dit onderzoek bleek een springstaartsoort het meest geschikt als toetsorganisme; nematoden en potwormen waren minder gevoelig. De afname van de toxiciteit van carbofuran en parathion in gronden in de tijd kon goed worden verklaard uit de afname van de concentratie in de bodemoplossing. Vertaling van effecten van bestrijdingsmiddelen op waterorganismen (veel toetsgegevens) naar effecten op verwante bodemorganismen biedt goede perspectieven, mits de blootstelling via de waterfase nauwkeurig wordt beschreven.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationOnderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991-1995); onderzoeksprogramma: Ecotoxicologische Risico's
  Pages42-55
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this