Perkpolder - Phase 2 (2019-2024) : the transition from a freshwater agricultural area to a saltwater nature reserve

Chiu Cheng, Susanne van Donk, Brenda Walles, Tom Ysebaert, Jim van Belzen, Lauren Wiesebron, Marte Stoorvogel, Greg Fivash, Tjeerd Bouma, Vincent Bax, Wietse van de Lageweg, Lodewijk de Vet

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het zoute water dat sinds 25 juni 2015 het Perkpolder projectgebied binnen stroomt zorgt ervoor dat het terrein onder de invloed van het getij staat en onderhevig is aan sedimentatie en erosie. Het vegetatiepatroon zal zich aanpassen aan de nieuwe zoute condities. Nieuwe vogelsoorten en bodemdieren maken van het gebied gebruik. Ook omwonenden en recreanten ervaren de veranderingen. In de periode 2015-2018 zijn de morfologische en ecologische ontwikkelingen gemonitord in het buitendijkse natuurgebied, inclusief de monding, en de effecten op het grond- en oppervlaktewater in het aangrenzende agrarische gebied. Begin 2019 presenteerde het consortium van onderzoeksinstellingen de resultaten. Het morfologische en ecologische onderzoek betrof de morfologische veranderingen en de sturende hydrodynamische processen, grondwaterstanden die onder invloed kwamen van het getij, vegetatie ontwikkeling, kolonisatie door het macrozoöbenthos en het gebruik van het gebied door vogels. In deze periode van drie jaar werden de grootste veranderingen verwacht. Op het eind van fase 1 bleek het gebied nog volop in ontwikkeling. Het voorliggende projectplan voor Fase 2 bouwt voort op het eerste projectplan en zal worden uitgevoerd door hetzelfde consortium dat Fase 1 heeft uitgevoerd. Het plan beoogt een beeld te vormen van de morfologische en ecologische veranderingen die gaan plaatsvinden in het gebied op de middellange termijn van 10 jaar. Hoe deze veranderingen de maatschappelijke beleving en waardering van dit soort buitendijkse gebieden beïnvloed maakt ook onderdeel uit van Fase 2. Het gebied is nog volop in ontwikkeling en deze monitoring laat toe om ook op langere termijn inzicht te verschaffen in hoe estuariene natuur ontwikkelt in Perkpolder en of de doelstellingen gehaald worden. Het Perkpolder Fase 2 project biedt unieke kansen om de veranderingen te monitoren en te onderzoeken. Er is weinig kennis beschikbaar over de natuurontwikkeling bij een ontpoldering, waarbij een plotseling omslag is van zoet naar zout, van land naar water (getij) en de sedimentatie- en erosieprocessen een rol gaan spelen.
Original languageEnglish
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages61
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research report
No.C097/21

Cite this