Passende beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren

W.A. Wiersinga, J.E. Tamis, C.J. Smit, A.G. Brinkman, R.H. Jongbloed

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het voorgenomen plan is om op verschillende locaties in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Voordelta en Oosterschelde MZI-installaties te plaatsen en te exploiteren. Het gaat om 9 locaties in de Waddenzee (totaal oppervlak 545 ha, waarvan maximaal 500 ha in gebruik; in de 1e tranche die geldt voor de jaren 2010 en 2011 wordt hiervan 205 ha uitgegeven), 1 locatie in de Voordelta (totaal oppervlak 60 ha, waarvan 12 ha in de 1e tranche in gebruik) en 4 locaties in de Oosterschelde (totaal oppervlak 200 ha, waarvan in de 1e tranche 110 ha wordt uitgegeven). Indien de locaties volledig worden benut, worden er met uitzondering van de locatie Schaar van Renesse (Voordelta) en de locatie Zuidmeep (Waddenzee) geen significante negatieve effecten van de geselecteerde locaties op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen verwacht. Voor de locatie Zuidmeep kunnen significante effecten niet worden uitgesloten voor het instandhoudingsdoel van de Bergeend, gezien de nabijheid van een ruigebied van deze soort. Voor de locatie Schaar van Renesse kunnen significante negatieve effecten van MZI’s niet met zekerheid worden uitgesloten voor het instandhoudingsdoel van de Roodkeelduiker, aangezien deze verstoringsgevoelige soort dan nog aanwezig is in het betreffende gebied
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages142
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C089/09

Keywords

  • shellfish fisheries
  • mussel culture
  • seed banks
  • adverse effects
  • north sea
  • eastern scheldt
  • voordelta

Cite this