Passende Beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in de Nederlandse kustwateren voor de periode 2012 - 2013

A.C. Smaal, A.M. van den Brink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De minister van LNV heeft beleid ontwikkeld voor het bieden van ruimte aan mosselzaadinvang (MZI) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta. Het beleid geeft onder andere de randvoorwaarden voor de vergunningverlening voor de opschaling van de toepassing van MZI’s. Het gaat onder meer om de ligging en omvang van locaties, de landschappelijke inpassing en de bescherming van natuurwaarden. Aangezien de Waddenzee, Voordelta en Oosterschelde zijn aangewezen als beschermde gebieden onder Natura‐2000, is voor het plaatsen en exploiteren van MZI’s een vergunning noodzakelijk op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Bij de vergunning behoort een passende beoordeling van mogelijke effecten. Onderhavig rapport beschrijft deze passende beoordeling.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages55
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C184/11

Keywords

  • mussel culture
  • coastal water
  • natura 2000
  • nature conservation
  • netherlands
  • wadden sea
  • eastern scheldt
  • voordelta

Cite this