Passende beoordeling Natura 2000-gebieden Brunsummerheide en Geleenbeekdal : second opinion over de mogelijke effecten van de geplande buitenring parkstad Limburg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg is een second opinion uitgevoerd van de 'Passende beoordeling Natura 2000-gebied Geleenbeekdal' en 'Passende beoordeling Natura 2000-gebied Brunssummerheide en Teverener Heide', beide uitgebracht door de provincie Limburg. De conclusies van beide rapportages over mogelijk optredende significante effecten zijn onhoudbaar. Onvoldoende nadruk wordt gelegd op de uitzonderlijke betekenis van de beoordeelde natuurgebieden en hun betekenis voor het behalen van de landelijke Natura 2000-doelen. De modellering van hydrologische effecten is onbetrouwbaar. Te weinig inzicht wordt gegeven in de modellering van stikstofdepositie en onduidelijk blijft welke bijdrage aan de stikstofdepositie door de geplande Buitenring wordt veroorzaakt. Het kan al met al niet worden uitgesloten dat de Buitenring significant negatieve effecten heeft op de habitattypen in de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages18
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2120
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • natura 2000
  • urban planning
  • environmental impact
  • brook valleys
  • heathlands
  • zuid-limburg

Cite this