Passende Beoordeling MZI's op Percelen

I.G. de Mesel, P. Kamermans, W.A. Wiersinga, R.H. Jongbloed, I.Y.M. Tulp, C.J. Smit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De rijksoverheid heeft beleid ontwikkeld voor het bieden van ruimte aan mosselzaadinvang (MZI) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta (LNV, 2008a en 2009b). Het beleid schetst onder andere de randvoorwaarden voor de vergunningverlening voor de opschaling van de toepassing van MZI’s. Voor een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelen voor een Natura-2000 gebied, de kwaliteit van de habitats kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben, dient het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen, een passende beoordeling op te stellen. Het moet dan wel gaan om een plan dat concreet is en direct tot aantasting van het gebied zou kunnen leiden.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages41
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C129/09

Keywords

  • mussel culture
  • seed banks
  • coastal water
  • wadden sea
  • eastern scheldt
  • voordelta

Cite this