Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: Bijlagen

C.M. Deerenberg, F. Heinis, R.H. Jongbloed

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van de voorliggende Passende Beoordeling is om inzichtelijk te maken of en zo ja, in welke vorm boomkorvisserij (op vis) zich verdraagt met de instandhoudingsdoelstellingen van de drie in de Nederlandse kustzone gelegen Natura 2000-gebieden. Met andere woorden: in hoeverre staat deze activiteit het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen in de drie Natura 2000-gebieden in de weg? Aldus vormt deze Passende Beoordeling een belangrijk achtergronddocument op grond waarvan de intensiteit, techniek en omvang van de huidige en toekomstige bodemberoerende visserij via vergunningen kan worden gereguleerd. In de beoordeling is verdisconteerd dat de boomkor met wekkers op (korte) termijn wordt vervangen elektrische vistuigen.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages71
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C130/11

Keywords

  • beam trawling
  • fisheries
  • coastal areas
  • natura 2000
  • voordelta
  • north sea

Cite this