Participatie in waterbeheer : een vak apart

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de mogelijkheid om het doel aan te laten sluiten bij bredere vormen van gebiedsontwikkeling. Alterra maakte drie praktijkhandelingen voor participatie, belevingsonderzoek en communicatie in het waterbeheer. Dit deel gaat over participatieprocessen in waterbeheer. Na een korte inleiding over het hoe en waarom van participatie in hoofdstuk l is de handleiding verder gestructureerd aan de hand van de drie belangrijkste fases in het participatieproces. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid stilgestaan bij De Voorbereiding van het participatieproces, hierbij wordt onder andere ingegaan op de probleemdefinitie, de participatiestrategie en het herkennen van de belanghebbenden. In hoofdstuk 3 staat de uitvoering van het participatieproces centraal met daarbij aandacht voor het procesontwerp en de keuze van methoden en instrumenten. Hoofdstuk 4 is gericht op de evaluatie van het participatieproces, een onderdeel dat in de praktijk vaak onderbelicht blijft maar dat wel van belang is vanwege de lessen die er uit te leren vallen. In hoofdstuk 5, tot slot, worden de belangrijkste lessen en ervaringen met participatieprocessen in de cases van WaterTekens gepresenteerd
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages216
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWaterTekens : leven met water

Keywords

  • water management
  • water policy
  • physical planning
  • participation
  • communication
  • guide books
  • experiential value
  • area development
  • policy processes
  • governance

Cite this