Overzicht van wetenschappelijke literatuur over de microbiologische gevaren gerelateerd aan consumptie van vis gevangen via kust- en binnenvisserij in Nederland: Resultaten van een zoekopdracht in de wetenschappelijke literatuur uitgevoerd in opdracht van BuRO van de NVWA

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel en Waren-autoriteit (NVWA) heeft Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) in de periode van januari – mei 2018 een zoekopdracht uitgevoerd in de literatuur naar publicaties over microbiologische gevaren die zich in de verschillende schakels van de kust- en binnenvisserijketen in Nederland kunnen voordoen en die mogelijk een volksgezondheidsrisico vormen. Dit betreft een deelrapportage van een groter literatuuron-derzoek waaronder ook zeevisserij, schaal- en schelpdieren en de kweekvisketen valt die in een apart rap-port weergegeven worden.Specifiek is gezocht naar informatie betreffende het voorkomen van microbiologische gevaren in de kust- en binnenvisserij en in welke schakels van de keten die gevaren zich voordoen. De informatie is verkregen door middel van zoekopdrachten in de Scopus-database binnen beschikbare wetenschappelijke literatuur en is uitgevoerd op basis van de met de NVWA overeengekomen zoektermen. Daarnaast zijn enkele algemenere zoekopdrachten op internet voor “risk assessment” en uitbraken in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland uitgevoerd. Relevante zoekresultaten uit de literatuur staan in tabellen weergegeven. Resultaten beschreven in dit rapport zijn vertrouwelijk totdat BuRO een openbaar advies over risicoreductie in de kust- en binnenvisserij keten heeft uitgebracht. Mogelijke gevaren geïntroduceerd in de schakel “consumptie” maken geen onderdeel uit van deze analyse. Verder zijn in dit project alleen microbiologische gevaren meegenomen die een mogelijk risico voor de volksgezondheid zijn. Risico’s voor de gezondheid van vis zijn niet in dit rapport meegenomen. Chemische en fysische gevaren, waaronder ook allergenen zoals histamine, zijn relevant voor de visserijketen maar vallen buiten de scope van dit onderzoeksproject en worden besproken in een apart project. In dit onderzoek is ook specifiek gezocht naar de vissoorten die het meest geconsumeerd worden in Nederland, namelijk kabeljauw, schelvis, paling, baars (codfish, haddock, eel, perch).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food & Biobased Research
Number of pages90
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameRapport / Wageningen Food & Biobased Research
No.1813

Cite this