Overzicht van wetenschappelijke literatuur over de micro-biologische gevaren gerelateerd aan consumptie van kweekvis in Nederland: Resultaten van een zoekopdracht in de wetenschappelijke literatuur uitgevoerd in opdracht van BuRO van de NVWA

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) in de peri-ode van januari – mei 2018 een zoekopdracht uitgevoerd in de literatuur naar publicaties over mi-crobiologische gevaren die zich in de verschillende schakels van de visserijketen kunnen voor-doen en die mogelijk een volksgezondheidsrisico vormen in Nederland. Dit betreft een deelrap-portage van een groter literatuuronderzoek waaronder ook zeevisserij, schaal- en schelpdieren en kust- en binnenvisserij vallen die in aparte rapporten weergegeven worden. Specifiek is gezocht naar informatie betreffende het voorkomen van microbiologische gevaren in de kweekvisketen (exclusief gekweekte schaal- en schelpdieren) en in welke schakels van de keten die gevaren zich voordoen. De informatie is verkregen door middel van zoekopdrachten binnen beschikbare wetenschappelijke literatuur via de Scopus-database en is uitgevoerd op basis van de met de NVWA overeengekomen zoektermen. Daarnaast zijn enkele algemenere zoekopdrachten op internet voor “risk assessment” en uitbraken in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland uitge-voerd. Relevante zoekresultaten uit de literatuur staan in tabellen weergegeven. Resultaten be-schreven in dit rapport zijn vertrouwelijk totdat BuRO een openbaar advies heeft uitgebracht over risicoreductie in de kweekvisketen. Mogelijke gevaren geïntroduceerd in de schakel “consumptie” maken geen onderdeel uit van deze analyse. Verder zijn in dit project alleen microbiologische gevaren meegenomen die een mo-gelijk risico voor de volksgezondheid vormen; risico’s voor de gezondheid van vis blijven buiten beschouwing in dit rapport. Chemische en fysische gevaren, waaronder ook allergenen zoals his-tamine, zijn relevant voor de visserijketen, maar vallen buiten de scope van dit onderzoekspro-ject. Voor de specifieke vissoorten uit de kweekvisserij die het meest geconsumeerd worden in Nederland is er gefocust op zalm, tilapia, pangasius (panga) en tong.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food & Biobased Research
Number of pages87
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameRapport / Wageningen Food & Biobased Research
No.1812

Cite this