Overzicht van kritische depostiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000-gebieden

H.F. van Dobben, R. Bobbink, D. Bal, A. van Hinsberg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van concrete (unieke) kritische depositiewaarden voor stikstof voor de habitattypen en de (stikstofgevoelige) overige leefgebieden van soorten die in Natura 2000-gebieden worden beschermd. Hiertoe zijn de door de UNECE in 2010 vastgestelde kritische depositiewaarden voor stikstof nader gepreciseerd en (voor zover nodig) aangevuld, waarbij gebruik is gemaakt van modeluitkomsten en deskundigenoordeel. Het rapport is een actualisering en uitbreiding van een eerdere versie (Van Dobben en Van Hinsberg, 2008).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages68
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2397
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • natural areas
  • nitrogen
  • emission
  • natura 2000
  • deposition
  • critical loads
  • habitats

Cite this