Overwaaien, atmosferische depositie en afspoelen van bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw en groenteteelt op kleigrond

L.J.T. van der Pas, J.G. de Geus - van der Eijk, M. Leistra

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De omvang van enkele bovengrondse emissieroutes voor bestrijdingsmiddelen naar waterlopen bij lage vollegrondsteelten is onderzocht. Het overwaaien van spuitvloeistof bij de toediening leidt veelal tot grote overschrijding van de ecotoxicologische norm en van de norm voor oppervlaktewater bestemd voor de drinkwaterbereiding. De 90e-percentielwaarden voor bestrijdingsmiddelen in de neerslag liggen veelal wat boven de drinkwaternorm van 0,1 Šg/l. Het onderzoek naar de afspoeling over het bodemoppervlakdient te worden voortgezet voor gevoelige situaties (bodem, neerslag), omdat de betrokken bestrijdingsmiddelconcentraties hoog kunnen zijn.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherDLO-Staring Centrum
  Number of pages63
  Publication statusPublished - 1997

  Publication series

  NameRapport / DLO-Staring Centrum
  No.506
  ISSN (Print)0927-4499

  Keywords

  • air
  • air pollution
  • arable farming
  • canals
  • clay soils
  • field crops
  • hygiene
  • leaching
  • netherlands
  • persistence
  • pesticide residues
  • pesticides
  • plant protection
  • rivers
  • soil
  • streams
  • surface water
  • water
  • water pollution
  • water quality
  • outdoor cropping

  Cite this