Overstroming en vegetatie: literatuurstudie over de effecten van overstroming op voedselrijkdom en zuurgraad

F.P. Sival, P.C. Jansen, B.S.J. Nijhof, A.H. Heidema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Door middel van een literatuurstudie aangevuld met kennis van water- en natuurterreinbeheerders betrokken bij lopende onderzoeksprojecten is getracht een beeld te vormen van de bestaande kennis en de kennishiaten. De effecten van inundatie op de redoxpotentiaal, zuurgraad, trofiegraad en de vegetatie worden beschreven. Ook is per fysisch-geografische eenheid (rivierklei-, laagveen en hogere zandgebieden) beschreven wat het effect is van inundatie.De uitkomsten van deze studie zijn ook gebruikt om kennishiaten te identificeren om zo richting te kunnen geven aan het vervolgonderzoek.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages66
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.335

Keywords

  • vegetation
  • flooding
  • ph
  • redox potential
  • nutrients
  • eutrophication
  • netherlands
  • literature reviews

Cite this