Over de relatie tussen rekenmodellen de beleidscontext en de visserijpraktijk: LNV Bestek Ond/2002-1/6C/01 Verbetering rekenmodel voor visquota

N. Daan, E. Buisman, S.B.M. Kraak, M.A. Pastoors, J.J. Poos, J.W. de Wilde

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  LNV Bestek Ond/2002-1/6C/01 Verbeteringrekenmodel voor visquota beoogt de zekerstelling van de technische en politieke bruikbaarheid van het gekozen rekenmodel voor de bepaling van TACs en quota in het Gemeenschappelijk Visserij Beleid. Het tweejarig onderzoekprogramma (2002/2003) is geformuleerd naar aanleiding van een aantal kennisvragen bij de Directie Vis van LNV met betrekking tot de onderbouwing van aan het rekenmodel ten grondslag liggende aannames, effecten van onzekerheden in parameterschattingen, mogelijke verbeteringen en alternatieve beleidsopties. Hiertoe zijn de kennisvragen vertaald in een viertal onderzoeksvragen, waarover afzonderlijk gerapporteerd zal worden. Dit rapport (product 2) heeft betrekking op onderzoeksvraag 2, ‘Wat is de relatie tussen de rekenmodellen en de beleidscontext en visserijpraktijk en hoe worden zij wederzijds beïnvloed?’ en dient als achtergronddocument voor de meer specifieke vragen die in de overige deelonderzoeken aan de orde zullen komen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationIJmuiden
  PublisherRIVO
  Number of pages40
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameRIVO rapport
  PublisherRIVO
  No.C036/03

  Keywords

  • fisheries
  • fishery policy
  • fishery management
  • calculation
  • mathematical models
  • computational science
  • decision models
  • modeling

  Cite this