Ouder en wijzer? (On)bruikbare interventiestrategieën en evaluatie-instrumenten voor de bevordering van de gezondheid van ouderen in de alledaagse praktijk

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

DOEL: Door de vergrijzing staan gemeenten voor de enorme taak om -samen met andere partijen- bij te dragen aan de zorg voor gezondheid van steeds méér ouderen die steeds langer leven. Het bevorderen van de gezondheid van thuiswonende ouderen is een relatief nieuw gebied voor GGD’en waar in Nederland nog niet veel ervaring mee is opgedaan. De doelstelling van Academische werkplaats AGORA was om interventie­strategieën en evaluatie-instrumenten te ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van ouderen te bevorderen. In dit symposium delen we ervaringen met twee praktijkinterventies; het programma Gezond ouder worden (o.a. Voor Elkaar in de Buurt) en Halt! U valt. METHODE: Onderzoek in de Academische werkplaats wil gemeenten ondersteunen in alle fases van de beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, -formulering, -uitvoering en evaluatie. In de genoemde projecten doorlopen beleid, praktijk en onderzoek gezamenlijk deze fases. RESULTATEN: Binnen de genoemde projecten zijn positieve resultaten gevonden op het niveau van samenwerking en korte-termijnuitkomsten. Ondanks dat stakeholders en de doelgroep zelf vroegtijdig zijn betrokken en er veel activiteiten in gang zijn gezet, laat de effectevaluatie nog geen positieve effecten op de lange termijn zien. DISCUSSIE: Om daadwerkelijk effect te kunnen hebben op de lange termijn is het belangrijk om méér en/of intensievere interventies aan te bieden die beter aansluiten op de doelen. Klassieke interventiestrategieen (o.a.voorlichting) moeten aangepast of vervangen worden ten gunste van strategieën die aansluiten bij de belevingswereld van ouderen. Het is belangrijk te streven naar de formulering van specifiekere (sub-)doelstellingen voor subdoelgroepen, zodat interventiestrategieën daar beter op aan kunnen sluiten. Ten slotte moet de evaluatieopzet beter afgestemd worden op de fase van interventieontwikkeling
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2012
Event11e Nationaal Congres van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, Ede, The Netherlands -
Duration: 5 Oct 20125 Oct 2012

Conference

Conference11e Nationaal Congres van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, Ede, The Netherlands
Period5/10/125/10/12

Cite this