Oriënterend onderzoek naar de praktische toepassing van een tweetal desinfectiemiddelen als vervanger voor formaline

J.J.P. Baars, A.J. Rutjens

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ziekten, waaronder met name droge mollen, Verticillium fungicola var. fungicola vormen een groot probleem in de champignonteelt. Sporen van droge mollen kunnen, met name door champignonvliegen, verspreid worden en een aanzienlijke opbrengstderving tot gevolg hebben. De droge mollen worden preventief met chemische gewasbeschermingsmiddelen bestreden. Echter, het gebruik van chemische middelen staat in toenemende mate onder druk en verwacht wordt dat het gebruik van chemische middelen binnen enkele jaren niet meer mogelijk is Momenteel is er nog slechts één fungicide ter bestrijding van droge mollen toegelaten. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om twee alternatieve (desinfectie)middelen te ontwikkelen ter bestrijding van de droge mollen. De resultaten van een voorgaand project getiteld “Oriënterend onderzoek naar de effectiviteit en toepasbaarheid van een tweetal desinfectiemiddelen” lieten o.a. zien dat beide middelen onder. In dit project is getest of het mogelijk is om met deze twee desinfectiemiddelen de ontwikkeling van droge mollen in dekaarde te remmen of geheel te bestrijden. De resultaten van dit project laten zien dat de eenmalige toediening van deze twee desinfectiemiddelen in diverse doseringen aan dekaarde niet effectief zijn ter bestrijding van droge mollen. In tegendeel zelfs, een van de geteste middelen stimuleerde zelfs het optreden van droge mollen. Beide geteste middelen bleken geen negatieve effecten op de opbrengst te hebben.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages10
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • edible fungi
  • mushroom houses
  • fungal diseases
  • verticillium
  • outturn
  • disinfection
  • disinfectants
  • plant protection

Cite this