Opzet voor een Bodemmaatlat 0.1

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De BO-Akkerbouw heeft vanuit het Actieplan Plantgezondheid de PPS Beter Bodembeheer gevraagd om een opzet te maken voor een ‘Bodemmaatlat’ waarmee boeren eenvoudig hun bodemkwaliteit kunnen monitoren. Uitgangspunten voor de maatlat zijn: • Aansluiting op de BLN, versie 1.0 bodemindicatorenset; • Aansluiting op gangbare bedrijfsmanagementsystemen; • Toepasbaar door boeren op korte termijn en daar bewustwording genereert en advies geeft over tenminste no-regret maatregelen; • Beginnen bij wat makkelijk kan en dat verder uitbouwen. De voorliggende rapportage beschrijft de uitwerking van het concept van de bodemmaatlat. Vijf bodemindicatoren zijn geselecteerd en drie perceelskenmerken die nodig zijn om de kwaliteit van de bodem in beeld te brengen in relatie tot een streefwaarde (zie bijlage 1). Dit zijn achtereenvolgens: Indicatoren: 1. De zuurgraad; 2. De fosfaattoestand (lees: leveren en bufferen van fosfaat) 3. De kaliumtoestand (lees: leveren en bufferen van kalium); 4. Het stikstofleverend vermogen; 5. Het watervasthoudend vermogen; Bodemkenmerken: 1. Textuur; 2. Organische stofgehalte; 3. Droge bulkdichtheid; De verschillende bodemindicatoren zijn in de rapportage uitgewerkt. Voor elke indicator wordt een korte inhoudelijke toelichting gegeven op de relevantie ervan, de benodigde metingen als ook het beoordelingskader en onderliggende onderbouwing. Op basis van het resultaat van dit rapport heeft de BO-Akkerbouw besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van de Bodemmaatlat maar aan te sluiten bij de integrale systematiek van meten en beoordelen zoals dat binnen PPS Beter Bodembeheer wordt uitgewerkt voor BLN, versie 2.0 en de Open Bodemindex. De voorgestelde bodemmaatlat biedt op dit moment te weinig extra’s ten opzichte van de al beschikbare tools.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages27
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
No.WPR-892

Cite this