Abstract

Het onderzoeksprogramma NL Next Level Mest Verwaarden betreft een samenwerking tussen Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus Voeders, VanDrie Group, FrieslandCampina en ForFarmers, samen met Wageningen University & Research en het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM) en het ministerie van LNV. Het onderzoeksprogramma richt zich op het verwaarden van mest in de vorm van marktwaardige, duurzame bemestingsproducten. Om inzicht te krijgen in de producten, technieken en hoeveelheden waarmee mest in de keten maximaal kan worden verwaard, is de inzet van het ketenmodel MERIT noodzakelijk. Het MERIT-model (Model for Economically Robust InvestmenT decisions /Model voor Economisch Robuuste Investeringsbesluiten) is ontwikkeld door Wageningen Economic Research om inzicht te krijgen in de economische haalbaarheid en robuustheid van investeringen in een nieuwe technologie of businesscase bij grote onzekerheden rond de prijzen en kwaliteit van grondstoffen en eindproducten. Om het model te kunnen inzetten, is de input geactualiseerd voor de nieuwste inzichten wat betreft kostprijzen en de stand van de techniek. Deze notitie betreft dus feitelijk een actualisatie van de uitgangspunten en input coëfficiënten zoals beschreven in Van Wagenberg et al. (2019).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages23
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Economic Research nota
No.2020-085

Keywords

  • manures
  • nutrient flows
  • optimization
  • agro-industrial chains

Cite this