Optimalisatie Vissenmeetnet II MWTL KRW-proof

O.A. van Keeken, H.V. Winter, J.J. de Leeuw, B. van den Boogaard, T. Buijse, E. Lammens, I. van Splunder, G. Vossebelt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de visstand in de Nederlandse grote rivieren te kunnen beoordelen, worden ieder jaar routinematige bemonsteringen uitgevoerd. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van beleidsvorming en evaluatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV, Directie Visserij) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze monitoring wordt uitgevoerd in het kader van het project Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren, onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van Rijkswaterstaat (RIZA). Deze monitoring heeft tot doel om inzicht te krijgen in de ruimtelijke ontwikkelingen in samenstelling en relatieve omvang van de visbestanden over langjarige perioden, met doel om de toestand van waterlichamen te beoordelen.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages32
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C074/07

Keywords

  • fisheries
  • fishery resources
  • population dynamics
  • freshwater fisheries
  • sampling
  • biomonitoring

Cite this