Optimalisatie meetlocaties grondwaterstanden waterschap De Aa; representatieve locaties voor grondwaterafhankelijk peilbeheer

M.F.P. Bierkens, H.T.L. Massop

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Alterra heeft een methodiek ontwikkeld om met behulp van bestaande gebiedsdekkende informatie locaties voor grondwaterstandsmetingen te selecteren die representatief zijn voor het grondwaterafhankelijk peilbeheer. Een locatie is representatief voor een gebied als het mogelijk is om het oppervlaktewaterpeil voor dat gebied optimaal te sturen aan de hand van op deze locatie gemeten grondwaterstanden en de verdeling van maaiveldshoogten binnen het gebied. De methodiek bestaat uit twee fasen. Eerst worden de bestaande peilvakken op basis van vergelijkbare hydrologische eigenschappen en landgebruik ingedeeld in clusters. Vervolgens wordt per cluster een representatieve locatie vastgesteld op basis van responsparameters die de reactie van de grondwaterstand op het neerslagoverschot en het oppervlaktewaterpeil bepalen. Naast deze representatieve locaties zijn er per cluster ook zogenaamde alarmlocaties geselecteerd die gebruikt kunnen worden om te waarschuwen of er locaties binnen het cluster zijn die te nat worden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages69
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.10

Keywords

  • water management
  • surface water
  • water table
  • hydrological data
  • monitoring
  • regulations
  • weirs
  • netherlands
  • water level management
  • noord-brabant

Cite this