Optimale plantbelasting bij aubergine

R.C. Kaarsemaker, B.A. Berkhout

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De verhouding tussen aanbod en vraag van assimilaten is een maat voor plantbelasting bij aubergine. Als de vraag wordt afgestemd op het aanbod van assimilaten kan de maximale productie gerealiseerd worden. De methode is in een praktijkproef op drie bedrijven getest. Het aanbod van assimilaten is berekend op basis van een teeltplan dat per bedrijf in samenwerking met de teler is opgesteld en de gerealiseerde instraling. De zetting, gemiddeld vruchtgewicht, productie per week, temperatuur en instraling zijn door de telers waargenomen en wekelijks naar het PPO verzonden. Op basis van de waarnemingen is de assimilatenvraag wekelijks uitgerekend en vergeleken met het berekende aanbod van assimilaten. Op basis van de berekening heeft PPO wekelijks een vrijblijvend advies gegeven met betrekking tot aanpassing van etmaaltemperatuur en/of oogstgewicht waarbij de optimale plantbelasting gerealiseerd kon worden. Er werd een duidelijk verband tussen plantbelasting en zetting gevonden. Vooral een periode met te lage plantbelasting kan problemen geven met de zetting 5 weken later. Veel plantbelasting geeft één week later minder zetting. Als de zetting meerdere weken achter elkaar achterblijft zal de plantbelasting te laag worden. De plantbelasting kan op korte termijn gestuurd worden door oogstgewicht en/of temperatuur aan te passen. Om slechte zetting in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om te voorkomen dat de plantbelasting te laag wordt. Bij onvoldoende zetting kan de temperatuur en het gemiddeld vruchtgewicht worden verhoogd om toch aan de gewenste plantbelasing te komen. Bij te hoge plantbelasting kan het oogstgewicht en/of de temperatuur verlaagd worden om het aantal gezette vruchten te verhogen. De adviezen werden in de praktijk niet opgevolgd. De telers gaven er de voorkeur aan om het klimaat en het vruchtgewicht vooral af te stemmen op de stand van het gewas. Op basis van de evalutie achteraf kan gesteld worden dat de bedrijfsresultaten beter geweest zouden zijn als de telers de adviezen meer in hun besluitvorming gebruikt zouden hebben. De telers hebben de teeltstrategie in het volgende teeltseizoen wel aangepast. De telers proberen een regelmatige zetting te realiseren om de plantbelasting gelijkmatig te houden.
  Original languageDutch
  Place of PublicationNaaldwijk
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw
  Number of pages42
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / PPO
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw

  Keywords

  • aubergines
  • solanum melongena
  • cultural methods
  • netherlands

  Cite this