Optimaal sluiten van mineralenkringlopen : rekenmodel om diëten, mineralenstromen en landgebruik op elkaar af te stemmen

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Wat is - gegeven het beschikbare areaal en de populatie in een regio - de optimale balans van de teelt van veevoer- en voedingsgewassen, het aantal productiedieren en voedings- en voerdiëten? Het gaat in deze studie om een theoretische exercitie, waarin gekeken wordt naar - landbouwkundig, milieukundig en voedingskundig- optimale situaties van kringloopsluiting; een verkenning van de puur technische mogelijkheden, zonder in te gaan op haalbaarheid in de praktijk. Een optimale balans betekent hier een zo goed mogelijk gesloten kringloop van nutriënten als stikstof, kalium en fosfor. Daarnaast wordt hier gestreefd naar een optimale benutting van dierlijke mest als bron van voedingsstoffen voor de gewasteelt, onder de randvoorwaarden van een gezond dieet voor mensen en productiedieren en de instandhouding van een gezond bodemsysteem. Het ontwikkelde rekenmodel is bedoeld om het sluiten van kringlopen van verschillende (micro-)nutriënten op verschillende regioschalen te bestuderen. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de stikstofcyclus. Er is gerekend voor een situatie zonder kunstmest. Humane excretie is niet meegenomen. Uit oogpunt van databeschikbaarheid is ervoor gekozen te rekenen met Nederlandse data.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • minerals
  • livestock farming
  • animal manures
  • animal feeding

Cite this