Optimaal sluiten van mineralenkringlopen : een ruim dieet bij volledige stikstofsluiting en areaalgebruik

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

In een rekenscenario waarin in de voorbeeldregio zo’n 16,6 miljoen mensen wonen die gemiddeld zo’n 82 gram eiwitten per persoon per dag consumeren, die voor 59% afkomstig zijn uit dierlijke producten, is voldoende land beschikbaar voor de teelt van gras (veevoer) en precies genoeg voor de overige gewassen, zoals granen en groenten. Het landbouwareaal dat alleen kan dienen voor de teelt van gras en klaver en dat niet gebruikt hoeft te worden voor de verbouw van gras, is minimaal. De stikstof uit de mest van de aanwezige veestapel en stikstofvastlegging door vlinderbloemigen kan geheel voorzien in de bemesting van het teeltoppervlak voor plantaardige producten. Het uitgangspunt om geen aanvullende kunstmest te gebruiken wordt in dit rekenscenario gehaald.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • agriculture
  • food supply
  • subsistence farming
  • acreage
  • minerals

Cite this