Opties voor een nitraatdieptemeetnet voor het meten in de bovenste vij meter van het grondwater : technische uitwerking motie Koopmans van 22 april 2009Opties voor een nitraatdieptemeetnet voor het meten in de bovenste vij meter van het grondwater : technische uitwerking motie Koopmans van 22 april 2009

B. Fraters, G.L. Velthof, H.P. Broers, P. Groenendijk, L.J.M. Boumans, J.W. Reijs, B.G. van Elzakker

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het is mogelijk een eventuele afname van de nitraatconcentratie in de bovenste vijf meter van het grondwater onder landbouw op zand- en dalgronden vast te stellen in een meetnet met 450 tot 1200 grondwaterputten (een nitraatdieptemeetnet). Het precieze aantal putten is afhankelijk van de nauwkeurigheid die het beleid vraagt en van de mogelijkheid om bij voldoende landbouwbedrijven te kunnen meten. Om te kunnen verklaren of de nitraatconcentratie al dan niet met de diepte afneemt, zijn behalve deze basismetingen uitgebreidere metingen nodig bij circa 75 tot 100 van deze putten. Dit blijkt uit onderzoek naar aanleiding van de motie-Koopmans van 22 april 2009. Deze motie verzoekt om, aanvullend op de huidige RIVM-metingen in de bovenste meter van het grondwater, de nitraatconcentraties in de tweede tot en met de vijfde meter te modelleren en te meten.
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherRIVM
Number of pages154
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRIVM-rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
PublisherRIVM
No.680717011/2010

Keywords

  • soil chemistry
  • soil analysis
  • nitrates
  • monitoring
  • measurement
  • accuracy

Cite this