Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost; Jaarrapportage 2013

A.V. de Groot, W.E. van Duin

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit onderzoek is onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De observaties over 2013 passen binnen de tot nu toe geobserveerde trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling als gevolg van de bodemdaling op Ameland (Dijkema et al., 2011) en de natuurlijke variatie in opslibbing en vegetatieontwikkeling. De vegetatieontwikkeling heeft op een aantal meetpunten een regressie naar een lagere vegetatiezone of veranderingen binnen een zone laten zien. Dit werd vaak veroorzaakt door een afname van gewone zoutmelde en het innemen van de open plekken door andere soorten, zoals bv. klein schorrenkruid.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages31
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C082/14

Keywords

  • vegetation monitoring
  • subsidence
  • salt marsh soils
  • natural gas
  • dutch wadden islands
  • friesland

Cite this