Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies

P.A.I. Ehlert, T.A. van Dijk, O. Oenema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Alleen door de Meststoffenwet aangewezen stoffen kunnen als meststof vrij verhandeld worden. Voor afval- enreststoffen is een voorziening getroffen waardoor onder voorwaarden een gebruik als meststof mogelijk wordt.Struviet is een magnesiumammoniumfosfaat (NH4MgPO4.6H2O) en is één van de vormen waarin fosfaat uit afvalwaterof uit proceswater kan worden teruggewonnen. Door de herkomst is struviet een afvalstof. De Meststoffenwetverbiedt het gebruik van afval- en reststoffen als meststof. Onder voorwaarden kan een afvalstof in het kader van de Meststoffenwet wel als meststof toegepast worden en de gebruiksfunctie van meststof worden gegeven. Afhankelijk van de kwaliteit is struviet een snel- tot langzaamwerkende meststof. Door de verschillende technieken die beschikbaar zijn voor struvietvorming, de verschillende reststromen – communaal afvalwater, effluent mestverwerking, proceswater VGI – en behandeling van struviet is er een onderscheidenlijk aanbod qua kwaliteit en belasting met contaminanten en pathogenen mogelijk. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet een advies opgesteld voor opname van struviet in de Meststoffenwet, dat rekening houdt met dit aanbod. Het opstellen van het advies is in samenspraak gebeurd met stakeholders. Dit WOt-werkdocument is het advies
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages98
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.332

Keywords

  • phosphates
  • waste water treatment
  • waste utilization
  • organic fertilizers
  • legislation
  • fertilizer application
  • Netherlands

Cite this