Opgaven voor het Nederlandse landschap

N.D. van Egmond, R. Kuiper, G.H.P. Dirkx

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Onderzoeksvragen vanuit het Milieu- en Natuurplanbureau Het Milieu en Natuurplanbureau (mnp) voert reeds lange tijd onderzoek uit naar het landschap. Dit onderzoek is geclusterd rond een aantal thema¿s: monitoring van veranderingen in het landschap, beleving van het landschap, en oorzaken en aangrijpingspunten in landschapsontwikkelingen. In 2007 en 2008 richt de aandacht zich vooral op de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: Monitoring: ¿ Waar `verrommelt¿ het Nederlandse landschap volgens het oordeel van burgers? ¿ Welke mogelijkheden bieden remote sensing-technieken om informatie te verzamelen over veranderingen in het landschap? Beleving: ¿ Hoe waardeert de burger het landschap? Breng de waardering van het Nederlandse landschap door de burger in kaart. ¿ Welk effect heeft de kwaliteit van het landelijk gebied op het welbevinden van bewoners van zowel stad als platteland? Oorzaken en aangrijpingspunten: ¿ Welke effecten hebben ontwikkelingen in de landbouw (schaalvergroting, intensivering, verbreding) op het landschap, en met name op de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen? Ga na hoe landschapsbeheer in de praktijk werkt en Opgaven voor het Nederlandse landschap Klaas van Egmond, Rienk Kuiper en Joep Dirkx 16 wat gedaan kan worden om voor grondeigenaren landschapsbeheer en behoud van landschapselementen aantrekkelijker te maken. ¿ Hoe kan de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de eu bijdragen aan financiële compensaties voor natuurlijke handicaps en vergoedingen voor agrarisch landschapsbeheer? ¿ Wat zijn de achterliggende processen achter verstening van het landschap op plaatsen die strijdig zijn met de letter of de geest van het beleid van de rijksoverheid? ¿ Wat zijn de landschappelijke effecten van plannen voor aanleg en verbreding van het hoofd- en onderliggend wegennet in Nederland, zoals deze zijn opgenomen in de Nota Mobiliteit, het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport en provinciale nota¿s? ¿ Wat zijn de landschappelijke en natuureffecten van plannen voor aanleg en verbreding van het hoofd- en onderliggend wegennet in de eu, zoals deze zijn opgenomen in onder andere de Trans-European Networks (ten)?
Original languageDutch
Title of host publicationDe toekomst van het Nederlandse landschap. Wetenschappelijke bijdragen aan de toekomstige landschapskwaliteit
EditorsJ Bouma, J.B. Opschoor, L.A. Groen
Place of PublicationAmsterdam
PublisherKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Pages15-22
Number of pages76
ISBN (Print)9789069845296
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • landscape
  • regional planning

Cite this