Opbrengstvergelijking percelen Nutriënten Waterproof en praktijkpercelen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Van 2005 t/m 2008 is op de BSO-percelen het project Nutriënten Waterproof (NWP) uitgevoerd. Dit project richtte zich op het ontwikkelen van bedrijfssystemen met een minimale emissie van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. In NWP zijn, naast een biologisch systeem, twee geïntegreerde bedrijfssystemen vergeleken: 1. GI-Hoog: voldoende aanvoer van organische stof naar de bodem, op peil houden van de bodemmineralisatie en fosfaatevenwichtsbemesting (fosfaataanvoer gelijk aan fosfaatafvoer); 2. GI-Laag: verlagen bodemmineralisatie door minimale aanvoer van organische stof en versnelde afname van de fosfaatvoorraad in de bodem door minder fosfaat aan te voeren dan er wordt afgevoerd.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages36
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NamePPO Projectrapport
PublisherPPO-agv WUR
No.428

Keywords

  • arable farming
  • fertilizer application
  • emission
  • surface water
  • groundwater
  • mineralization
  • soil chemistry
  • sandy soils
  • midden-limburg
  • pilot farms

Cite this